HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd utbildning

Kontroll av mikrobiologiska risker och barriäranalys –  utbildning 22 september 2020

Miljösamverkan Stockholms län bjöd in till utbildningen med syfte att öka kunskapsnivån kring bedömning av den mikrobiologiska säkerheten vid vattenverk med koppling till operativt mål 1. Utbildningen vände sig i första hand till miljökontorens dricksvatteninspektörer och Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreläsare var Britt-Marie Pott från Sydvatten och Peder Häggström, Afry. 

Program
- Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
- Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
- Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
- Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
- Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Deltagarna förväntades förbereda sig inför utbildningen genom att läsa rapporten P112 från Vattenbokhandeln, Svenskt Vatten samt genom att läsa material och case som skickades ut till deltagarna. 


Dricksvattengrupp livsmedel           
Genom regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2021-02-03
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum