HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd utbildning

Kontroll av mikrobiologiska risker och barriäranalys –  utbildning 22 september 2020

Miljösamverkan Stockholms län bjöd in till utbildningen med syfte att öka kunskapsnivån kring bedömning av den mikrobiologiska säkerheten vid vattenverk med koppling till operativt mål 1. Utbildningen vände sig i första hand till miljökontorens dricksvatteninspektörer och Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreläsare var Britt-Marie Pott från Sydvatten och Peder Häggström, Afry. 

Program
- Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
- Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
- Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
- Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
- Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Deltagarna förväntades förbereda sig inför utbildningen genom att läsa rapporten P112 från Vattenbokhandeln, Svenskt Vatten samt genom att läsa material och case som skickades ut till deltagarna. 


Dricksvattengrupp livsmedel           
Genom regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2021-02-03
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum