HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Inloggning MSL:s samverkansyta
Avisering från MSL:s samverkansyta
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Kontakt!

MSL:s samverkansyta

Begär åtkomst    Logga in 
 MSL:s samverkansyta vänder sig till medarbetare på miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län för kommunikation, dokumentation och planering. Även medarbetare på centrala myndigheter och landets övriga miljökontor som deltar i MSL:s samverkan medges åtkomst.

Du begär åtkomst genom att följa instruktionerna nedan. Ha ditt BankID eller Freja eID+ tillhands och var noga med att välja Medborgare i första steget. (Samverkansytan ligger på Stockholms stad så det är bara du som jobbar inom staden som väljer Medarbetare).
                                                        Har du redan registrerat dig loggar du in direkt!

Instruktion för att begära åtkomst


1.  Gå till https://samarbete-extern.stockholm.se/sites/samverkansytaMSL/

2.  Du kommer nu till en Inloggningsportal. Samverkansytan ligger på Stockholms stad.
     Välj inloggningsalternativ: "Medborgare" (Stockholms stads medarbetare väljer Medarbetare).
     Välj inloggningsalternativ "BankID och Mobilt BankID" eller "Freja eID+".3. Följ instruktionerna för BankID eller Freja eID+.
  
4. När du gör detta första gången skapas automatiskt ett externt konto
    (externt i förhållande till Stockholms stad). 
  
5. Du får nu på skärmen meddelandet "Tyvärr har du inte åtkomst till den här sidan". 
    Du ska nu skriva ditt namn och e-post till jobbet i rutan.
         När du skrivit in namn och e-post, klicka på Skicka begäran.
    MSL:s kansli kommer att ge dig åtkomst till samarbetsytan så snart som möjligt.
    Meddelande skickas till den e-postadress du angivit enligt ovan.

6. Avvakta svar från MSL:s kansli.

7. När du fått din åtkomstbegäran godkänd loggar du in och börjar med att 
    välja Användare och registrering i vänstermeny. Under Användaruppgifter 
    väljer du Ny på samverkansytan? Registrera dig.
   
    Fyll i dina uppgifter och bocka för nyhetsbrev och samverkan du vill delta i.
    Läs gärna länken Vad det innebär att vara med i en samverkansgrupp.


Digital introduktion till den nya samverkansytan erbjuds. Läs mer och anmäl dig här.


Skicka en rad till MSL om du har frågor!

Uppdaterat 2023-09-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum