HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Inloggning MSL:s samverkansyta
Avisering från MSL:s samverkansyta
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Kontakt!
Aviseringar från MSL:s samverkansyta

MSL:s samverkansyta är utgångspunkt för vår kommunikation och dokumentation. När något händer inom den samverkan du är registrerad för får du en avisering från Aktuellt och Diskussion.
Du svarar själv för vilka samverkan du vill vara registrerad för, eller om du vill ha vårt nyhetsbrev, och därmed få aviseringar. Det gör du via samverkansytans Användare och registrering, i vänstermenyn.

För tillfället skickar MSL:s kansli aviseringarna manuellt vilket gör att det ibland kan bli en fördröjning.
 
Du är välkommen att logga in för att delta i diskussioner och ta del av nyheter och dokument. 
Har du inte registrerat dig begär åtkomst här. Har du frågor kontakta MSL:s kansli.
Uppdaterat 2023-01-31
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum