HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Inloggning MSL:s samverkansyta
Avisering från MSL:s samverkansyta
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Tillfällig lösning för att få aviseringar från MSL:s samverkansyta

MSL:s samverkansyta är utgångspunkt för vår kommunikation och dokumentation. För tillfället går det inte att få automatiska aviseringar från nyheter, diskussioner och dokumenthantering.

Tills detta är löst skickar MSL:s kansli aviseringar till personer som bedöms vara berörda av inlägg mm. Vill du inte ha dessa utskick skriv en rad till MSL:s kansli.

Du är välkommen att logga in för att delta i diskussioner och ta del av nyheter och dokument. 
Har du inte registrerat dig begär åtkomst här. Har du frågor kontakta MSL:s kansli.
Uppdaterat 2021-10-05
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum