HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Inloggning MSL:s samverkansyta
Avisering från MSL:s samverkansyta
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022
Aviseringar från MSL:s samverkansyta

MSL:s samverkansyta är utgångspunkt för vår kommunikation och dokumentation. När något händer inom den samverkan du är registrerad för får du en avisering från Aktuellt och Diskussion.
Du svarar själv för vilka samverkan du vill vara registrerad för. Det gör du via samverkansytans Användare och registrering.

För tillfället skickar MSL:s kansli aviseringarna manuellt vilket gör att det ibland kan bli en fördröjning
Vill du inte ha dessa aviseringar skriv en rad till MSL:s kansli.

Du är välkommen att logga in för att delta i diskussioner och ta del av nyheter och dokument. 
Har du inte registrerat dig begär åtkomst här. Har du frågor kontakta MSL:s kansli.
Uppdaterat 2022-05-02
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum