HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Aktuell checklista och bilagor
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
   

Checklista för tillsyn av bassängbad
Checklista bassängbad  (reviderad 2015-11-02)
          Bilagor
A  Folkhälsomyndighetens riktvärden
B  Metodik provtagning,(rev 2020-02-06)
C  Svarsblankett avvikelse  (rev 2021-02-17)
D  THM (rev 2021-02-15)
E  Driftjournal  
F  Städråd (rev 2021-02-17)
G  Legionella (rev 2021-05-28)  
H  Kemikalieförteckning  
I  Egenkontrollinformation (rev 2021-02-17)
J  Råd om bromerade anläggningar (rev 2021-05-21)
K  Mätnogrannhet (rev 2021-05-05)
L  Hygienråd (rev 2021-02-17)
  M  Högtempererade bassänger, bubbelpooler ( rev 2021-05-21)
   
Guide för nya bassängbad
Guide för handläggning av anmälan av nya bassängbad. Framtagen 2015, och uppdaterad 2016-11-22.
 
Checklista städning och hygien 
Tillsynsprojekt Städning och hygien


Uppdaterat 2022-04-04
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum