HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd utbildning
 

 

Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021


Dricksvattenutbildning 2021
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten
2 halvdagar på distans den 22 och 28 september 2021


Livsmedelsverkets "Operativt mål 2 - kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten" innebär att offentlig kontroll ska utföras senast 31 december 2022 avseende att kemiska risker och cyanotoxiner har beaktats i faroanalysen (HACCP) på alla kommunala dricksvattenanläggningar som producerar >100 kubikmeter/dygn.

Miljösamverkans d
ricksvattengrupp genomförde en distansutbildning under två halvdagar. Fokus för utbildningen var cyanotoxiner i sötvatten samt kemiska risker. Medverkande var Sandra Strandh och Pär Aleljung, Livsmedelsverket; Helene Ejhed, Norrvatten; Jing Li, Lunds universitet och Benjamin Fridh, Stockholm Vatten och Avfall.

Utbildningen vände sig i första hand till miljökontorens dricksvatteninspektörer och erbjöds till såväl kommuner inom Miljösamverkan Stockholms län som övriga län. Även miljöinspektörer och länsstyrelser var välkomna att delta i mån av plats. Dokumentation från dagarna finns på miljösamverkans samarbetsyta samt nedan.


Dag 1
Cyanobakterier och cyanotoxiner
Grundläggande kunskap om cyanobakterier och cyanotoxiner; övervakning; provtagning/analys    samt hälsorisker. (Jing Li, Lunds universitet)

Dricksvattenproducenternas arbete med cyanotoxiner
Reningstekniker; övervakning, Cyano alert. (Jing Li, Lunds universitet)

Operativt mål 2 - Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten
Ett av de operativa målen för livsmedelskontrollen 2020-2022 - Vad och hur kontrolleras;      rapportering; Livsmedelsverkets stödmaterial. (Sandra Strandh, SLV)

EU:s Dricksvattendirektiv och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter - nyheter och gränsvärden. (Sandra Strandh, SLV)

Risker och effekter på bakterier av ett förändrat klimat
(Pär Aleljung, SLV)

Dokumentation - 22 september
Presentation: Cyanobakterier och cyanotoxiner samt Dricksvattenproducenternas arbete med cyanotoxiner, Jing Li, Lunds Universitet 
Presentation på engelska. Parlör med fackuttryck engelska-svenska finns här!
Toxic cyano bacteria in water
- "bibeln" om cyanotoxiner som refereras till finns här!
Presentation: Cyanotoxiner, Sandra Strandh, SLV
Livsmedelsverkets Handbok dricksvattenrisker finns här!
Presentation: Dricksvattendirektivet, Sandra Strandh, SLV
Presentation: Klimat och vattenPär Aleljung, SLV
Livsmedelsverkets Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning finns här!

Dag 2
PFAS
Grundläggande kunskap om PFAS och påverkan på dricksvatten. Hur påverkar det nya dricksvattendirektivet och nytt tolerabelt veckointag från EFSA kraven på dricksvattnet?
(Sandra Strandh, SLV)

Läkemedelsrester och övriga kemikalier/kemiska risker
Hur stort är problemet; vanliga läkemedel/ämnen; kombinationseffekter. Reningstekniker vid reningsverk och vattenverk, analysmetoder. (Helene Ejhed, Norrvatten)

Olyckor där drivmedel och andra föroreningar hamnar i dricksvattentäkt
(Benjamin Fridh, SVOA)

HACCP - Kemiska risker och cyanotoxiner med HACCP 
Exempel på HACCP från Görvälnverket - Hur kan man agera proaktivt för att förebygga risker. (Helene Ejhed, Norrvatten)

Dokumentation - 28 september
Presentation: PFAS, Sandra Strandh, SLV
Länk till PFAS Treatment technologies som refererades till finns här!
Läkemedelsrester och andra kemiska risker Helene Ejhed, Norrvatten
Länk till Aktivt uppströmsarbete med Revaq-certifiering som refererades till finns här!
Presentation: Olyckor där drivmedel och andra föroreningar hamnar i dricksvattentäktBenjamin Fridh, SVOA
Presentation: HACCP - Kemiska risker och cyanotoxiner med HACCPHelene Ejhed, Norrvatten    
 
           
Uppdaterat 2022-04-27
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum