HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Sulfidnätverk


Samverkan syftar till samsyn mellan tillsynsmyndigheten inom kommunerna och att förtydliga hantering och återanvändning av sulfidberg och sulfidjord. 


   
Möten och aktiviteter för sulfidnätverket
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här
   
MSL-dokument 
 - Samverkansplanen finns här. 
                                                 
Samverkansstatus: Pågående samverkan sedan februari 2022.
Initiativtagare: Nacka kommun.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.           
Uppdaterat 2022-02-27
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum