HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn

Kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) används på kroppen eller i munnen. Vissa ämnen som kan ingå i produkterna kan orsaka allergier eller annan överkänslighet hos användarna. De kan också vara till skada för miljön. Exempel på KoH-produkter är hudkrämer, hårfärgningsmedel, solskyddsmedel, smink, schampo och tandkräm.

För att underlätta för kommunerna att prioritera arbetet med kosmetiska och hygieniska produkter var denna samverkan inriktad på att ta fram praktiskt användbart material att användas vid inspektion. Dessutom togs en utbildning fram för inspektörer i länet som kommer i kontakt med kosmetiska och hygieniska produkter för barn.

Rapport
-   Kosmetiska och hygieniska produkter för barn. Läs här! >>

Dokument
- Checklista Märkning. Läs här! >>
- Att tänka på inför inspektionen. Läs här! >>
Informationsbrev till verksamhtesutövare. Läs här! >>
Inspektionsprotokoll. Läs här! >>
Produkter zinkoxid. Läs här! >> 
Information om Triclosan. Stockholms stad. Läs här! >> 
Utvärdering av projektet Kosmetiska och hygieniska produkter för barn. Läs här! >>Samverkansstatus: Avrapporterad 2009
Initiativtagare: Södra Roslagens miljö- och hälsokyddskontor

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum