HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn

Kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) används på kroppen eller i munnen. Vissa ämnen som kan ingå i produkterna kan orsaka allergier eller annan överkänslighet hos användarna. De kan också vara till skada för miljön. Exempel på KoH-produkter är hudkrämer, hårfärgningsmedel, solskyddsmedel, smink, schampo och tandkräm.

För att underlätta för kommunerna att prioritera arbetet med kosmetiska och hygieniska produkter var denna samverkan inriktad på att ta fram praktiskt användbart material att användas vid inspektion. Dessutom togs en utbildning fram för inspektörer i länet som kommer i kontakt med kosmetiska och hygieniska produkter för barn.

Rapport
-   Kosmetiska och hygieniska produkter för barn. Läs här! >>

Dokument
- Checklista Märkning. Läs här! >>
- Att tänka på inför inspektionen. Läs här! >>
Informationsbrev till verksamhtesutövare. Läs här! >>
Inspektionsprotokoll. Läs här! >>
Produkter zinkoxid. Läs här! >> 
Information om Triclosan. Stockholms stad. Läs här! >> 
Utvärdering av projektet Kosmetiska och hygieniska produkter för barn. Läs här! >>

Hur kan arbetet med tillsyn av kosmetiska och hygieniska produkter utvecklas vidare?
Tyck till om rapporten Kosmetiska och hygieniska produkter för barn och ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du får en påminnelse via e-post här! >>

Samverkansgrupp
Natalii Back, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Susanna Karlsson, Stockholms stad; Malin Pettersson, Norrtälje kommun och Ulrika Kvartoft Kruså – Miljösamverkan Stockholms Län.

Samverkansstatus: Avrapporterad 2009
Initiativtagare: Södra Roslagens miljö- och hälsokyddskontor
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2013-09-09
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum