HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan

Elavfall


Media har uppmärksammat problemet med uttjänt elektronik som exporteras från Sverige till bl.a. Afrika och Kina. Även uttjänt elektronik från enskilda kommuner har påträffats i dessa länder. Det är viktigt att kommunerna, som tillsynsmyndighet, har kontroll över var det egna el-avfallet tar vägen. Med detta som bakgrund har deltagande kommuner samt Länsstyrelsen valt att ta reda på vart det egna el-avfallet tar vägen.


Rapport
Elavfall. Läs här! >>

Tips!
- Uppströmstillsyn — att upptäcka var avfallet kommer ifrån. Naturvårdsverket bjuder in till ett tillsynsprojekt om gränsöverskridande avfallstransporter. Läs mer här! >>
- Bakom exporten av andrahandselektronik är en fallstudie av hur transporten av andrahandselektronik från Stockholm till Afrika går till. Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd skriven av Samy Said 2010. Läs den här! >>Samverkansstatus: Genomförd samverkan, slutrapporterad 2009.
Initiativtagare: Stockholms stad.

Hur kan arbetet med elavfall utvecklas vidare?
Tyck till om rapporten Elavfall och ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum