HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Nyckeltal  verktyg i verksamhetsutvecklingen

20 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid. Data för 2008 - 2018 har samlats in och presenteras här samt i en rapport som finns under Dokument nedan. 
 
Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex och svår att kvalitetssäkra. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner!

I rapporten Nyckeltal för miljökontoren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen beskrivs bakgrund och syfte.


Webbpublicering av nyckeltale
n
- Nyckeltalsdata finns här!
   
Dokument
Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 – 2018. En sammanställning och analys. Läs här!
- Nyckeltal för miljökontoren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen. (2008). Om bakgrunden till nyckeltalsprojektet. Läs här!
- Definitioner av nyckeltalen finns här!
 - Tidigare årsrapporter finns här. 
   
Nyckeltalsworkshop 29 april
Workshop för att diskutera årsrapport för 2019.
 - Onsdag 29 april 2020, kl. 13:30-16:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lavals rum.
 - Anmälan! 
 - Vilka som är anmälda ser du här.
   
Inrapportering av data 
 -  Läs mer om inrapportering av data här! 
   
   

 Tips!
 - Resultat från SKR:s enkät 2019 om kommunernas taxor och organisation. Läs här. 
 - Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2017 i Värmlands län.
Ladda ner här. 
 - Nyttan med nyckeltal. Läs artikel i Naturvårdsverkets Tillsynsnytt nr 10/ 2018 här. 
 - Stockholm Business Alliance genomför regelbundet en Nöjd- Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag som varit i kontakt med länets kommuner. Studien tittar på företagens uppfattning om kommunen när det gäller tillgänglighet, information bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Läs om undersökningen från 2013 här!och undersökningen från 2015 här!
 -  Øjvind Hatt, myndighetschef i Bromölla kommun, sammanställer timtaxa (MB och livs) för landets kommuner. Sammanställningen finns på MSL:s projektarbetsplats! under fliken Nyckeltal.

Samverkansstatus: Pågående samverkan.    
Initiativtagare:  Länets miljöchefer.
Samverkansstart: 2007.
Samverkansgrupp:  Maria Lindström, Österåkers kommun, Selma Musabasic, Stockholms stad och Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län.


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

Uppdaterat 2020-02-24
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum