HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Bakgrund
Medarbetarenkät
400 utbildade
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning 2010-2014
 
Kommunikation och bemötande i tillsynen –utbildning

Miljösamverkan Stockholms län erbjöd under 2010-2014 en tvådagars fortbildning i kommunikation och bemötande i tillsynen. Utbildningen gav inspektörer och chefer vid länets miljökontor vägledning till att vara en inspiratör och att utveckla sin yrkesroll. Den bidrog till bättre förutsättningar att förebygga problem och konflikter i mötet med VU/kunden och hantera svåra kommunikativa situationer. Målet var att utvecklas från bra till bättre kommunikatörer, med förmåga att kombinera inspektion med inspiration för ökad lagefterlevnad hos verksamhetsutövarna.
De som gick utbildningen erbjöds en halvdags uppföljning. Uppföljning gav stöd i processen att utveckla mötet med VU och möjlighet till erfarenhetsutbyte, reflektion och handledning. Uppföljningen visade på en enkel modell som kollegor själva kan använda i vardagsarbetet för att implementera och integrera.

Utbildningen togs fram av en samverkansgrupp inom Miljösamverkan Stockholms län. Som stöd inför inspektionssituationen finns även en Checklista för kommunikation och bemötande >> samt en enkät >> att använda vid medarbetarsamtalet mellan chef och inspektör.
Läs mer om bakgrund och utvärdering här! >>           

           
Dokument
- Checklista Kommunikation och bemötande. Finns här! >> (pdf)
- Medarbetarenkät Kommunikation och bemötande i tillsynen. Läs mer här! >>
Läs mer om bakgrund och utvärdering här! >>
   
Tips!           
LRF har tagit fram tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter. Läs här! >> 
Inte bara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag. Tillväxtverket, 2014. Läs här! >> 
   Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2016-05-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum