HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
 
Genomförd samverkan
Minireningsverk


Denna samverkan har tagit fram en överskådlig vägledning för handläggning av minireningsverk. Handledningen är en vägledning som kommunen kan välja att använda vid handläggning och som en hjälp för bedömning av minireningsverk.

2009 presenterades handledningen på ett stort seminarium som arrangerades av Miljösamverkan Sverige.

Rapport
-   Minireningsverk – handläggningsrutiner, bedömningsunderlag mm. Läs här! >>

Tips!
  Hur den maximala genomsnittliga veckobelastningen bestäms. Naturvårdsverket. Läs här! >> 
2011 genomförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en tillsynskampanj på minireningsverk. Läs rapporten här! >> 
- Länsstyrelsen i Stockholm har ett uppdrag att i samarbete med intresserade kommuner ta fram metoder och planeringsunderlag för åtgärder för minskad miljöpåverkan på havsmiljön från enskilda avlopp. Rapporten Renare avlopp ger friskare hav finns här! >>


Samverkansstatus: Avrapporterad 2009.
Initiativtagare: MSL:s styrgrupp.
Samverkansgrupp:  Stefan Engblom, Botkyrka kommun; Hans Finndin, Norrtälje kommun; Annelie Tonell, Södertälje kommun; Karin Larsson, Österåkers kommun; Maria Resman, Värmdö klommun; Thomas Fredriksson, Kommunförbundet Stockholms Län samt Ulrika Kvartoft Kruså, Miljösamverkan Stockholms län. 

Hur kan arbetet med minireningsverk utvecklas vidare?
Tyck till om rapporten Minireningsverk och ge oss dina tankar om tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>

Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2017-10-30
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum