HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
 
Genomförd samverkan
Minireningsverk


Denna samverkan har tagit fram en överskådlig vägledning för handläggning av minireningsverk. Handledningen är en vägledning som kommunen kan välja att använda vid handläggning och som en hjälp för bedömning av minireningsverk.

2009 presenterades handledningen på ett stort seminarium som arrangerades av Miljösamverkan Sverige.

Rapport
-   Minireningsverk – handläggningsrutiner, bedömningsunderlag mm. Läs här! >>

Tips!
  Hur den maximala genomsnittliga veckobelastningen bestäms. Naturvårdsverket. Läs här! >> 
2011 genomförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en tillsynskampanj på minireningsverk. Läs rapporten här! >> 
- Länsstyrelsen i Stockholm har ett uppdrag att i samarbete med intresserade kommuner ta fram metoder och planeringsunderlag för åtgärder för minskad miljöpåverkan på havsmiljön från enskilda avlopp. Rapporten Renare avlopp ger friskare hav finns här! >>


Samverkansstatus: Avrapporterad 2009.
Initiativtagare: MSL:s styrgrupp.
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum