HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Miljöchefsträffar
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Kontakt!
Organisation och ansvarsfördelning

Samverkansägare
Miljösamverkan Stockholms län drivs gemensamt av kommunerna i Stockholms län, Stockholms länsstyrelse samt Storsthlm. Kommunerna i egenskap av ansvariga för den kommunala miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen, Länsstyrelsen i rollen som ansvarig för tillsynsvägledning och Storsthlm i rollen som kommunalt samverkansorgan.

Högsta beslutande organ 
MSL:s högsta beslutande organ utgörs av miljöcheferna i länets kommuner.
De sammanträder två gånger per år. Inför varje ny avtalsperiod beslutar miljöcheferna om MSL:s verksamhet, huvudsakliga inriktning, ekonomiska förutsättningar och styrgruppens sammansättning.

Styrgrupp för Miljösamverkan Stockholms län 2023
  Jenny Färm, Järfälla kommun
   Sandra Wargclou, Länsstyrelsen Stockholm
   Kaspar Fritz, Sigtuna kommun
   Anna Hadenius, Stockholms stad, ordförande
   Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
   Martin Rodell, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
   Kristine Tuxen-Borlaug, Upplands Väsby kommun
    Thomas Fredriksson, Storsthlm, adjungerad.
    Henrik Spovin, MSL, sekreterare

Kontakt med styrgruppen via MSL.

Datum för MSL:s styrgruppsmöten [länk]
             
  
Samverkansform
Finansiering och personella resurser för Miljösamverkan Stockholms län regleras genom en samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner, Storsthlm och Länsstyrelsen Stockholm. Nuvarande samverkansöverenskommelse är fyrårig och löper till och med 2022. 
Överenskommelsen finns här!

MSL:s samverkansgrupper bemannas av personal från miljökontoren och länsstyrelsen.

MSL:s kansli har uppdraget att samordna genomförandet av MSL:s verksamhetsplan.
Telefon 08 508 28 929, mobil 076 12 28 929.
E-post miljosamverkan@stockholm.se

En utförlig beskrivning av organisation och ansvarsfördelning, miljöchefsgrupp och miljöchefsträff, styrgruppen för MSL, projektmodell och kriterier för samverkansprojekt finns på MSL:s samverkansyta.

Övrigt samarbete
Övriga regionala parter som arbetar inom berörda områden inbjuds att deltaga utifrån eget intresse. Dialog med landets övriga miljösamverkan sker kontinuerligt för att dela erfarenheter.
Uppdaterat 2023-03-03
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum