HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvatten
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 
Tillsyn av fritidsbåtar
Miljökontoren i Stockholms län samverkar för samsyn kring tillsyn på båtklubbar, varv och marinor. En stor fråga är hur båtbottnar hålls fria från påväxt. Länets miljöchefer har enats om en gemensam inriktning för tillsynen av båtbottenfärger på fritidsbåtar och dess miljöeffekter. Se under MSL-dokument nedan.

Ett handläggarstöd och en checklista är framtaget för samsyn om tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län. Handläggarstödet är nu under revidering. Se under MSL-dokument nedan.

   
Samverkansmöte 27 augusti
 - Tisdag 27 augusti 2019, kl. 09:00 - 12:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal Bolindersalen. 
 - På dagordningen bland att presentation av Viksjö båtklubbs saneringsarbete, SBU:s kommande båtmiljöprojekt och handläggarstödet. 
 - Anmälan till mötet görs här!
 - Vilka som är anmälda till mötet ser du här! 
   
Jämförande inspektioner på båtklubbar 
  Några av länets miljökontor genomför jämförande inspektioner på båtklubbar. Vid jämförande inspektioner deltar två miljökontor vid samma inspektion. 
Är du intresserad av att veta mer skicka en rad till MSL! 
   
MSL-dokument
 - Information till enskilda båtägare som båtförvarar på egen tomt. 2017. Läs här! 
 - Vid möte 27 oktober 2016 för länets miljöchefer överenskoms om en gemensam inriktning för tillsynen, redovisad i promemorian Underlag för samsyn vid båtklubbstillsyn - biocidfärg. Syftet är att lägga grunden för samsyn kring och likriktning av tillsyn av användning av båtbottenfärger och dess miljöeffekter.
PM:et laddas ner här! 
Exempel på kommun som tagit PM:et till sin nämnd, Stockholms stad finns här!
 - Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar – handläggarstöd. Reviderat 2016. Handläggarstödet är ett gemensamt underlag för arbetet med båtfrågor, men inget styrande över respektive kommuns tillsyn. Ladda ner handläggarstödet här!
 - Tillsyn över båtklubbar i Stockholms län – checklista vid inspektion. 2015. Checklistan är ett stöd till inspektionen och varje kommun väljer att använda de delar man finner tillämpliga. Ladda ner checklistan här!
 - Enkät om tillsyn av båtbottentvättar och båtbottentvättning. 2011. Läs här! >> 
 - Under 2013 genomfördes delprojektet Båtbottentvättning av fritidsbåtar – informationskampanj 2013 och samsyn. Dokument och slutrapport finns här! >>  
 - Minnesanteckningar från nätverksträffar finns på MLS:s projektarbetsplats! >>  
 - Tidigare material som tagits fram i länet kring tillsyn av båtklubbar etc finns här! >>  
   
Tidigare seminarier
 - Nationell båtmiljökonferens. 4-5 december 2017 anordnades för andra året i rad en nationell båtmiljökonferens med tema båtbotten, denna gång var arrangörerna Transportstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms län, BONUS CHANGE och Naturskyddsföreningen.Presentationer och resultat från workshop m.m. finns här! >> 
 - Nationell båtmiljökonferens 18-19 oktober 2016. Myndigheterna i projekt Skrovmålet och organisationerna i projektet Ren båtbotten utan gift anordnade en tvådagars konferens 18-19 oktober 2016 och ämnet var båtbottenfärger och giftfri båtbotten. Presentationer och resultat från workshop m.m. finns här! >>
Miljövett vid framtidens båttvätt. MSL:s seminarier 12, 13 och 14 mars 2013. Dokumentatioin finns här! >> 
- Förbättrad miljö i småbåtshamnar. MSL:s seminarium 26 april 2013. Dokumentation finns här! >>. Erfarenheter från Region Hallands projekt finns här >>
Dokumentation från Stockholms miljörättscenters seminarier om båtuppläggningsplatser 3 september 2013: Naturvetenskaplig bakgrund av Naturvårdsverkets perspektiv av Havs- och vattenmyndighetens perspektivEtt kommunalt perspektiv av Britta Eklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), SU. Erika Skogsjö och Anna Isberg, Naturvårdsverket.  av Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten. Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun.
Giftiga båtuppläggningsplatser - Hur ser det ut och hur kan båtlivet bli mer miljövänligt? ITM:s seminarium på Båtmässan 8 mars 2014. Dokumentation här! >> 
Båtbottentvättning – spolplattor och provtagning. MSL-seminarium 22 september 2015. Dokumentationen finns här! >> 
- Båtbottentvättning och underhåll av fritidsbåtar från miljöperspektivet. MSL-möte 11 november 2015. Läs mer här! >> 
   
Inventering av båtklubbar och marinor i Stockholms län   
- MSL och länsstyrelsen genomför en inventering av båtklubbar och marinor i länet. Syftet är att ge underlag till vattenförvaltningsarbetet inom länet vars mål är att nå god vattenkvalitet samt till MSL:s projekt kring båtbottentvättning.
Inventeringen nås här! 
Varför ett båtinventeringsprojekt! 
- Information om koordinatsättning av geografiskt läge av båtklubb finns här! 
   
Tips!            
 - Renare under Stockholms båtar. Pressmeddelande Båtliv mars 2019. Läs här. 
 - Förekomst av förbjuden tennfärg på fartygs- och fritidsbåtsskrov – utveckling av XRF-metod för mätning av tenn & förslag på riktvärde. Chalmers och Stockholms universitet 2017. Läs här. 
 - Presentation 5 juni 2018 av Länsstyrelsen i Stockholm om de nya LOVA-villkoren. Ladda ner här och minnesanteckningarna från mötet finns här.  
 - Leaching of copper and zinc from antifouling paint systems. DHI. 2018. Ladda ner här. 
 - Hitta närmaste borsttvätt och spolplatta här.  
 - TBT i färger en tickande bomb, artikel i Båtliv 3/2018. Läs här! 
 - Sila mygg och slipa båtbottnar, artikel i Båtliv 3/2018. Läs här!
 - Nya SGI-rapporter om förorenade båtplatser. 2018. Läs här! 
 - Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland tog 2017 fram ett handläggarstöd för tillsyn av fritidsbåtshamnar.
Läs här! 
 - Giftfri båtbotten – så här gör du. Transportstyrelsen, 2017. Ladda ner här! 
 - Regler för användning av båtbottenfärg med biocider, till dig som köper båtbottenfärg. Stockholms stad, 2017.
Ladda ner här! 
 - Båtbottenfärger – om du måste måla. Information från KemI.
Läs här!  
 - Stockholms stad har 2015 tagit fram en Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor. Dokumentet ligger på MSL:s projektarbetsplats! Saknar du inloggning till projektarbetsplatsen skriv en rad här!   
 - Checklista inför sanering av båtbottnar. Stockholms stad 2017.
Ladda ner här!  
 - Ett hållbart båtliv för alla. Broschyr med information om de krav och regler som gäller för underhåll och skötsel av båtar och båtklubbsverksamhet. Stockholms stad, 2016. Läs mer här!
 - Undersökning av spärrfärgers effektivitet. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, 2015.
Läs här!
 - XRF-as a tool for monitoring of biocide load in boatyards. Matz Norling, examensarbete, Stockholms universitet. 2015.
Läs här!
 - Miljösamverkan Västra Götaland driver ett projekt kring fritidsbåtshamnar.
Läs här! 
 - Mätning av gifter på båtbottnar med XRF-metoden och analyser av miljögiftbelastningen i båtklubbar, småbåtshamanr och marinor görs av Happy Boat. Läs mer här!
 - Förbättrade möjligheter att rapportera brister i toatömning (2016).
Läs här! 
 -  Media: De giftigaste bottnarna finns i centrala Stockholm, nu kan båtklubbar bli tvungna att stå för en del av saneringskostnaden. Se inslag i SVT här! 
 -  Havs- och vattenmyndigheten har 2015 reviderat riktlinjerna Båtbottentvättning av fritidsbåtar. Läs här!
 - Aktuellt om båtbottenfärger till fritidsbåtar från KemI, april 2015. Godkännande behövs för färger som innehåller aktiva ämnen . Båtbottenfärger med kemiska eller biologiska ämnen som aktivt motverkar påväxt på båtskrov och övriga undervattensdelar behöver ha ett godkännande från Kemikalieinspektionen för att få importeras, säljas och användas i Sverige. Detta regleras av svenska miljöbalken och EU:s biocidförordning. Färger som på fysikalisk väg håller båten ren från påväxt är undantagna detta krav på godkännande. Det betyder att färger som saknar kemiska eller biologiska aktiva ämnen inte godkänns av Kemikalieinspektionen. Alla färger som Kemikalieinspektionen godkänt ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer på förpackningen. Läs mer här!
 - Miljösamverkan Stockholms län har en representant i Transportstyrelsens Båtmiljöråd. Representant är Carl Rönnow från Stockholms miljöförvaltning. Läs mer om Båtmiljörådet och minnesanteckningar här!
MSL:s minnesanteckningar finns på projektarbetsplatsen! 
 -  Projektet Ren båtbotten drivs av Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen, Sportfiskarna och Skärgårdsstiftelsen. Läs mer här! >> 
 - CHANGE – om antifouling för fritidsbåtar. Läs mer här! >>
 -  CHANGE – att ändra båtägares antifoulinganvändning i Östersjön. Presentation av Mia Dahlström Sjögren vid SBU:s miljökonferens 2015 finns här! >> 
 -  Bland borsttvättar och fartygsfärger. Förstudieprojekt Bonus CHANGE, 2014.
Läs här! >>  
 -  Metals in boat paint fragments from slipways, repair facilities and abandoned vessels: An evaluation using field portable XRF. Läs här! >> 
 -  Tidigare material som tagits fram i länet kring tillsyn av båtklubbar etc finns här! >>
 -  Inventering av tennorganiska föreningar och dess effekter i småbåtshamnar. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2014. Läs mer här! >>  
 - Mätningar på båtskrov med ett röntgenfluorescensinstrument (XRF-apparat) ger en bra bild av giftsituationen på båten. Britta Eklund från Stockholms universitet har varit ute på Lidingö Båtförbund och mätt. Läs mer här! >> 
 -  Förekomst av tenn och koppar på bottenmålade fritidsbåtar. En undersökning där en handhållen XRF använts. Anders Österholm, Mittuniversitetet. 2012. Läs här! >> 
 -  Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde 2014 ett tillsynsprojekt rörande fritidsbåtshamnar och varv. Läs rapporten här! >> 
 -  Tidningen Båtliv skriver om SMBF:s miljökonferens i oktober 2014 här! >>
 - Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnden valde att överklaga en punkt i länsstyrelsens beslut, som gällde krav om att slip- och skraprester inom en båtklubbs område skulle samlas upp och tas om hand som farligt avfall. Domstolen avslog överklagandet, vilket innebär att resterna inte behöver tas om hand på det sättet. Läs mer här! >>
 - Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar, ITM 2014. Läs här! >> 
 - Båtägares uppfattningar om bottenbehandling, miljöfrågor och ansvarsfrågor kring båtverksamhet. ITM 2014. Läs här! >>
 -  Båtbottenfärger med biocider, PM Stockholms miljöförv., 2014-03-19. Läs här! >> 
 -  Förorenade båtuppläggningsplatser - vem är avhjälpandeansvarig? Kristina Lagerström, Stockholms universitet. 2013. Läs här! >>
 - Utvärdering av Axon Miljöteknik AB:s torvfilteranläggning för rening av spolvatten vid båttvättanläggningar. Mälardalens högskola 2015. Läs här! >>
 -  Forskare vid Stockholms universitet och Chalmers har tagit fram en ny metod för att upptäcka giftiga färglager på båtar. Läs mer här! >>
 -  Fakta om BisfenolA i epoxifärger. Läs mer här! >>
 -  Köpguide för motorbåtar, IVL 2013 finns här! >>
 - Läs artikeln Gamla synder svåra att måla över av Britta Eklund. Läs här! >>
 - Frågor och svar om båtbottenfärger på KemI:s webbplats >>
 - Kemilänken höll ett halvdagsseminarium 2010-11-23 med frågeställningar kring båtliv, båtklubbar och tillsyn. Läs dokumentationen här! >>
 -

Förorening av båtuppläggningsplatser– en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner. Läs här! >>

 -  Båtuppläggningsplatser starkt förorenade av giftiga ämnen. Läs här! >> 
 -  Riskbedömning av förorenad mark på en båtuppläggningsplats för fritidsbåtar. ITM 2012. Läs här! >>
 -  Halter av organiska tenn-föreningar, irgarol och PAH i sediment i Stockholmsområdet. ITM. 2008. Läs här! >>
 -  Miljövänliga småbåtshamnar. Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar. Rapport från Hav Möter Land 2013. Läs mer här! >>
 -  Båtmiljörådet, med organisationer och myndigheter med intresse att minska båtlivets miljöpåverkan har tagit fram ett miljöprogram. Läs mer här! >> 
 - Initiativet Hållbara hav har en spännande webbsida Östersjön –  vem bryr sig .. >>
 -  Contamination of a boatyard for maintenance of pleasure boats. Eklund, Johansson, Yttreberg 2014. Läs här! >>
 - Måla båtbotten – du har väl koll på reglerna? Transportstyrelsen, 2016. Läs här! >>  
 - Havstulpanvarningar via Skärgårdsstiftelsen finns här! >>
 - Fyra av fem företag ger inte rätt information om faror med båtvårdsprodukter. Kemikalieinspektionen juni 2016. Läs mer här! >> 
   
Domar           
- MMD M 2691-14. Nacka kommun, föreläggande och överklagande. Läs här! >>
   
Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med båtbottentvättar och båtklubbars båtbottentvättning utvecklas vidare?
Ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en
enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här!
              
Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 2013.
Samverkansmöte:  27 augusti 2019. Se ovan. 
Projektledning: Mattias Hedman, Lidingö stad; Anna Constatinides, Stockholms stad; Christian Weyer, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt Martina Cselenyi och Nina Hertzberg, Värmdö kommun.
Du når dem via MSL.
Initiativtagare: Tidigare samverkan.
Samverkansgrupp: Vill du vara med på sändlistan för samverkan anmäl det här!
Observera att anmälan till de möten som arrangeras görs ovan under respektive rubrik.

           

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>Uppdaterat 2019-08-22
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum