HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Tillsyn av fritidsbåtar
Miljökontoren i Stockholms län samverkar för samsyn kring tillsyn på båtklubbar, varv och marinor. En stor fråga är hur båtbottnar hålls fria från påväxt. Länets miljöchefer har enats om en gemensam inriktning för tillsynen av båtbottenfärger på fritidsbåtar och dess miljöeffekter.

   
Samverkansmöte
Information om nästa samverkansmöte finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här.
   
MSL-dokument
 - Samverkansplanen finns här. 
                      
     
                                       
Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 2013.
Initiativtagare: Tidigare samverkan.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.

                  
Uppdaterat 2023-02-20
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum