HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
           

 Aktuellt inom MSL
                    
 Att påverka, leda och
 utvecklas som
 myndighetsperson –
 utbildning


 Mer fullmatad information om
 MSL:s verksamhet finns på
 samverkansytan.
 Har du inte åtkomst
 registrera dig här.

 Digital utbildning i grundläggande
 miljöbalkstillsyn


 MSL:s möten och aktiviteter

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 
26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. 

Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till respektive kommuns miljökontor.
 
Samverkan som pågår, för mer information kontakta MSL:s kansli:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Dricksvattengrupp

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Bassängnätverk

Dagvattennätverk

Energi i tillsynen

Hus- och ventilationsnätverket

Legionella

Masshantering

Nätverk detaljplanefrågor

Strandskyddsnätverk

Sulfidnätverk

Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Behovsutredning

Miljökontorens digitala verktyg

Nämndutbildning

Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa

 
Miljösamverkan i landet

Nationella publikationsbiblioteket

     


 
Uppdaterat 2023-12-07
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum